Highscores

Chi sono i migliori tra i migliori di Bubble Shooter? Abbiamo i punteggi più alti per voi!

I migliori punteggi più alti di questo mese

Rank Name Score Date
1 Don LAMBADA 9999980 13.02.'24
2 ARSENAL simply the best 9999740 29.02.'24
3 12345678901234567890 9999700 08.02.'24
4 ARSENAL simply the best 9998920 28.02.'24
5 Bubble 9998050 01.02.'24
6 ARSENAL simply the best 9997900 28.02.'24
7 ZOZO 9997140 27.02.'24
8 ARSENAL simply the best 9996620 27.02.'24
9 ZOZO 9995360 11.02.'24
10 ZOZO 9994380 03.02.'24
11 ZOZO 9993020 20.02.'24
12 ZOZO 9992600 05.02.'24
13 ZOZO 9992580 08.02.'24
14 SEXY BABE 9992520 27.02.'24
15 ZOZO 9991560 10.02.'24
16 ROMANIA 9991540 01.02.'24
17 12345678901234567890 9991380 29.02.'24
18 ZOZO 9991020 25.02.'24
19 tjaa 9990480 20.02.'24
20 tjaa 9990060 12.02.'24
21 ZOZO 9989560 27.02.'24
22 ZOZO 9989340 07.02.'24
23 tjaa 9985460 26.02.'24
24 tjaa 9983220 05.02.'24
25 ZOZO 9981500 22.02.'24
26 ROMANIA 9981020 14.02.'24
27 tjaa 9969180 19.02.'24
28 ARSENAL simply the best 9952480 26.02.'24
29 ARSENAL simply the best 9640120 25.02.'24
30 Simona a Terka 9580980 03.02.'24
31 12345678901234567890 9233640 02.02.'24
32 ZOZO 9180320 05.02.'24
33 Just Me 9094600 21.02.'24
34 tjaa 9022760 22.02.'24
35 Just Me 8871800 27.02.'24
36 Just Me 8419660 04.02.'24
37 ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 7554340 26.02.'24
38 oops bad score 7488060 25.02.'24
39 klonk 7481560 27.02.'24
40 jsjs 7268640 21.02.'24
41 klonk 7108280 23.02.'24
42 jsjs 6600680 06.02.'24
43 tjaa 6283780 01.02.'24
44 ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 5720340 23.02.'24
45 uf10 5646560 23.02.'24
46 V IVA BOLSONARO E MILEI 5485480 03.02.'24
47 tjaa 5373300 07.02.'24
48 jsjs 5343320 22.02.'24
49 jsjs 5259180 02.02.'24
50 jsjs 5148880 04.02.'24
51 Just Me 5127060 11.02.'24
52 lisa ramlogan 5115060 02.02.'24
53 klonk 5043940 20.02.'24
54 jsjs 5030200 26.02.'24
55 Helena 4818150 27.02.'24
56 klonk 4609060 26.02.'24
57 tjaa 4581840 08.02.'24
58 Jzsi 4467160 28.02.'24
59 klonk 4463420 20.02.'24
60 jsjs 4333780 14.02.'24
61 firer 4292180 20.02.'24
62 jsjs 4291460 28.02.'24
63 Coelho 4286580 21.02.'24
64 jsjs 4218840 11.02.'24
65 12345678901234567890 4215360 25.02.'24
66 ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 4175520 20.02.'24
67 rrrr 4166960 08.02.'24
68 jsjs 4132000 07.02.'24
69 papa 4105520 22.02.'24
70 joepdekat 4094260 13.02.'24
71 jsjs 4079560 20.02.'24
72 Simona 4059380 01.02.'24
73 Just Me 3932580 26.02.'24
74 Jzsi 3884200 24.02.'24
75 LACH KRYS 3695080 21.02.'24
76 tjaa 3671060 09.02.'24
77 Just Me 3663560 29.02.'24
78 ROMANIA 3660160 06.02.'24
79 Coelho 3618780 05.02.'24
80 ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 3547960 28.02.'24
81 Rudy 3531000 22.02.'24
82 Sweestok 3530020 19.02.'24
83 Bubble 3519720 02.02.'24
84 klonk 3480860 22.02.'24
85 Ronnie 3392760 06.02.'24
86 jsjs 3307800 05.02.'24
87 Stone68 3294640 22.02.'24
88 jsjs 3287700 08.02.'24
89 pokidow 3269220 11.02.'24
90 JA70 3247660 11.02.'24
91 Stone68 3245040 06.02.'24
92 oops bad score 3244440 25.02.'24
93 ufx10 3241560 27.02.'24
94 benned 3240080 23.02.'24
95 Schnudi.MUMMY.FOREVER.DEAD.RIP.HAHAHAHAHAHAHA 3222820 14.02.'24
96 jsjs 3221100 18.02.'24
97 fan des canadiens CH 3207860 26.02.'24
98 josean 3190240 27.02.'24
99 Coelho 3181840 28.02.'24
100 firer 3169500 11.02.'24

Gioca di nuovoPremete "Mi piace" se vi piace Bubble Shooter:

Share on Facebook